Perisian EDA Yang Terbaik

Dapatkan Lesen Percubaan

Simulasi SPICE
 
 
Mudah Untuk Diguna

Dapatkan bantuan untuk setiap langkah bagi proses simulasi dengan Simulation Dashboard yang baharu. Kenal pasti keralatan dengan mudah semasa proses verifikasi, pemasangan dan analisa simulasi.

 
 
Gabungan Fungsi Simulasi

Dengan adanya fungsi simulasi di dalam Altium Designer, anda boleh memahami hasil reka bentuk anda dengan mudah tanpa perlu untuk menggunakan perisian simulasi yang lain.                           

 
 
Penambahbaikan Sokongan Model  Simulasi

Selesaikan tugasaan dengan format model analog yang kerap diguna sepertim PSpice, LTSpice dan model simulasi sulit.                                                                                                              

Reka Bentuk Rigid Flex 
 
Geometri Rumit Dipermudahkan

Ubah kawasan fleksibel dan tidak fleksibel secara bebas dengan menggunakan bentuk freeform                                                                       

Pilihan Bahan Yang Pelbagai

Hasilkan model fizikal papan litar bercetak fleksibel yang lebih realistik dan lengkap dengan penggunaan lapisan pre-defined untuk timbunan flex.


Stack-up  Realistik

Mudahkan proses kerja dan kurangkan keralatan dengan menggunakan fungsi visualisasi stack-up realistik.                                               


Reka Bentuk Kelajuan Tinggi
 
 
Pengaturan Optimal

Corak pengaturan Trombone, Sawtooth, dan Accordion dapat mengoptimumkan susun atur papan litar anda dengan memudahkan proses reka bentuk.

 
 
Penambahbaikan Kejelasan Kekangan

Tentu dan tetapkan peraturan atau kekangan bagi semua elemen reka bentuk yang kritikal, seperti komponen, net dan LVDS.

 
 
Poligon Dinamik

Dynamic polygon pouring rebuilds poured shapes while editing board elements so you can make better decisions while editing your layout. 

Penambahbaikan Skematik
 
 
Kefahaman Skematik Pintar

Siapkan atau edit skematik dengan kefahaman yang mendalam tentang kesemua net. Lihat dan ubah sifat net untuk pangkalan elektrikal dengan mudah.                                                                     

 
 
Komponen Generik

Komponen generik boleh diletak atau digantikan dengan pantas di dalam reka bentuk atau skematik anda.                                                                                                                                   

 
 
Pemetaan Pin to Pad

Fungsi setiap pin dapat ditentukan dengan pantas dan tepat, secara tidak langsung membuatkan proses menyiapakan skematik dan susun atur anda berjalan dengan lebih lancar.     

Altium 365
 
 
Arkib Reka Bentuk

Rujuk garis masa yang progresif untuk mengetahui dokumen projek direka, diakses atau diubah oleh siapa dan pada masa bila.

 
 
Komen

Berkomunikasi dengan lebih jelas dan kurangkan percanggahan fahaman dengan meninggalkan komen di dokumen projek dalam Altium 365

Conflict Prevention

Elakkan percanggahan tugasan dengan mengetahui  apabila dokumen reka bentuk sedang diakses oleh ahli kumpulan anda.Pilihan Yang Bijak Untuk Proses Reka Bentuk dan Pembuatan Papan Litar Bercetak
 
Pengaturan Dari Setiap Sudut

Altium Designer menggabungkan sistem yang baharu dengan kebolehan push dan shove yang canggih untuk membantu mempercepatkan proses pengaturan litar.                                          

 
 
Penghasilan Skematik

Dengan teknologi DirectX, kini anda boleh mereka bentuk, mengedit, membuat salinan, dan melihat skematik dengan lebih lancar                                                                                                     

 
 
Pemeriksaan Laluan Balik

Altium Designer boleh memantau laluan balik and memeriksa integriti laluan balik untuk kesemua poligon rujukan bagi mengelak keralatan data dan radiasi.

 
 
Peraturan Voltan Creepage

Altium Designer mempunyai fungsi untuk mengelak creepage daripada menyebabkan kebocoran arus elektrik yang boleh menjejaskan rekaan anda.                                                                         

 
 
Time Based Matched Lengths

Altium Designer akan mengira masa penyebaran isyarat dan kemudian akan menyediakan masa pergerakan yang diselaraskan untuk isyarat digital berkelajuan tinggi.                                               

 
 
Panel Sifat Yang Interaktif 

Panel sifat yang baharu membolehkan anda mereka bentuk objek dan fungsi dengan lebih cekap. Kini anda boleh mendapatkan maklumat tentang pembekal dan kitaran hidup produk secara langsung.                                                     

Lesen Kekal

Altium Designer juga dijual dalam bentuk lesen yang kekal. Single seat, unlimited term licenses of any product types. The perpetual license comes with one year of subscription. 

Cuba Altium Designer

Hubungi kami untuk dapatkan lesen percubaan selama 15 hari, tanpa sebarang had teknikal